Şikayet Formu

YAPILAN İŞIN ADI

MÜŞTERI (KİŞİ/KURUM)

Şikayet Konusu Durumlar:

Şikayete Konu Olan Uygunsuzlukların Nedeni:

İrtibat Telefon No

İrtibat GSM

Faks No

E- Posta