Neden İSG ?

NEDEN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ?

İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez.

İş Sağlığı; 
Çalışanların sağlıklarını; Sosyal, Ruhsal, Bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek,
Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını; Sağlığa uygun hale getirmek, Çalışanları zararlı etkilerden koruyarak, İşin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar. Bu tanım, işi sosyal boyutu ile bedensel ve ruhsal boyutu ile ele alıyor, iş ve üretim araçları ile çalışan arasında uyumu gözetiyor.

İş Güvenliği;
İşyerlerinde; işin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iç ortam yaratmak için yapılan çalışmaları kapsar.
Bir işin yapılması sırasında bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülmeyen tehlikeler ve riskler söz konusudur. Bu tehlike ve riskler hem çalışanı, hem üretimi ve üretim araçlarını ve hem de çevreyi tehdit eder. Ortaya çıktığında da geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.

Yasal olarak 30.06.2012 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın yeni sorumluluklar ve cezai yükümlülükler getirmiştir.

İşverenler Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınmasından, gerekli araç ve gereçlerin sağlanmasından sorumlu olup çalışanlarını bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.

Bu kanunda birlikte 50 kişinin altında işçi çalışan işyerlerinde de;

- iş güvenliği uzmanı (olmaması durumunda 5000 TL her ay için Ceza)

- işyeri hekimi (olmaması durumunda 5000 TL her ay için Ceza)

- diğer sağlık personelinin (olmaması durumunda 2500 TL her ay için Ceza)

Tam zamanlı istihdam edilmesi veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alınması zorunludur.